Turhal MüftülüğüForumlari
Forum --> Dini testler --> HAC SORU VE CEVAPLARI (4)..
HAC SORU VE CEVAPLARI (4) Profil | Özel Mesaj | Alinti yap

kilicbay


Forumda Aktiflik
   
Erkek Üye
Toplam Mesaj : 55
Tarih : 12.06.2010
Saat : 09:51:07
 

                                                               

 

                           SORULARLA HAC SINAVINA HAZIRLIK

 

SORU: Sa’y yapmanın hükmü nedir?

CEVAP:Sa’y yapmak, haccın vaciplerindendir.

 

SORU: Arafat’a çıkmadan önce haccın sa’yini yapmamış olanlar nasıl hareket ederler?

CEVAP: Arafat’a çıkmadan önce haccın sa’yini yapmamış olanlar, ziyaret tavafından sonra bu sa’yi yaparlar.

 

SORU: sünnete  uygun olan say hangisidir?

CEVAP: Hac sa’yinin, tıraş olup ihramdan çıktıktan sonra yapılması sünnete daha uygundur

 

SORU: Afakiler kimlere denir?

CEVAP: Hacca uzaklardan yani Mikat sınırları dışından gelmiş olanlara denir.

 

SORU: Veda Tavafının hükmü nedir kimler yapar?

CEVAP: Hacca uzaklardan yani Mikat sınırları dışından gelmiş olanların (Afakilerin) Mekke’den ayrılmadan "Veda Tavafı" yapmaları vaciptir.

 

SORU: "Sader Tavafı" nedir?

CEVAP: Veda Tavafının diğer adı dır.

 

SORU: Ziyaret tavafından sonra herhangi bir nafile tavaf yapılıp veda tavafı yapılmadan Mekke’den ayrılma durumunda kalınmışsa ne yapılır?

CEVAP: Ziyaret tavafından sonra herhangi bir nafile tavaf yapılıp veda tavafı yapılmadan Mekke’den ayrılma durumunda kalınmışsa, yapılan bu nafile tavaf, veda tavafı sayılır.

 

SORU: Özel hallerinde bulunan kadınlar, bu durumları sona ermeden Mekke’den ayrılmak zorunda kalırlarsa, veda tavafı yaparlar mı? Nasıl hareket ederler?

CEVAP: Özel hallerinde bulunan kadınlar, bu durumları sona ermeden Mekke’den ayrılmak zorunda kalırlarsa, veda tavafı yapmazlar, bundan dolayı bir ceza da gerekmez.

 

SORU: umresiz yapılan hac hangisidir?

CEVAP: Bilindiği gibi ifrad haccı, umresiz yapılan hacdır

 

SORU: İfrad haccı yapan kimsenin Mekke’ye varınca yapacağı ilk tavafın adı nedir?

CEVAP: İfrad haccı yapan kimsenin Mekke’ye varınca yapacağı ilk tavaf, Kudüm Tavafı dır.

 

SORU: İfrad haccına niyet edenler, haccın sayini ne zaman yaparlar?

CEVAP: İfrad haccına niyet edenler, hac ihramına girmiş olduklarından dilerlerse, haccın sa’yini Kudüm tavafının ardından yapabilirler. Bu takdirde Kudüm tavafını yaparken "Iztıba" ve "Remel"(35) yaparlar. Bunlar, artık "Ziyaret tavafı"ndan sonra sa’y yapmazlar

 

SORU: Şükür heydi neye denir?

CEVAP: Hac kurbanı na denir.

 

SORU: İfrad haccı yapanlar Hac kurbanı keserler mi?

CEVAP: İfrad haccı yapanların Hac kurbanı (Şükür hedyi) kesmeleri gerekmez. Ancak arzu ederlerse sırf sevabını elde etmek için nafile olarak kesebilirler.

                                                    

 

 

 

SORU: Kıran haccı yapan kimsenin Mekke’ye varınca yapacağı ilk tavaf hangi tavaftır?

CEVAP: Kıran haccı yapan kimsenin Mekke’ye varınca yapacağı ilk tavaf umre tavafıdır.

 

SORU: "Iztıba" ve "Remel" ne zaman yapılır*

CEVAP:Umre tavafından sonra umrenin sa’yi yapılacağından tavafta "Iztıba" ve "Remel" yapılır. Tavaftan sonra sa’y bahsinde anlatıldığı şekilde(36) umrenin sa’yi yapılır.

 

SORU: Kıran haccına niyet eden kimsenin, umresini tamamladıktan sonra Kudüm tavafı yapmasının hükmü nedir?

CEVAP: Kıran haccına niyet eden kimsenin, umresini tamamladıktan sonra Kudüm tavafı yapması sünnettir. Kudüm tavafından sonra isterse haccın sa’yini yapabilir. Bu takdirde artık Ziyaret tavafından sonra sa’y yapmaz. Sa’yi, Kudüm tavafından sonra yapacaksa, tavafta ıztıba ve remel yapar.

 

SORU: Kıran haccı yapanların hac kurbanı( şükür heydi) kesmelerinin hükmü nedir?

CEVAP: Kıran haccı yapanların da, Temettu haccı yapanlar gibi, hac kurbanı (şükür hedyi) kesmeleri vaciptir.

 

SORU:  Hervele" nedir?

CEVAP: Sa’yda da yeşil direkler arasında koşar adımlarla yürüyerek say yapmaya denir.

 

SORU: "Remel", nedir?

CEVAP: Tavafta hızlı ve çalımlı yürüyerek tavaf yapmaya denir.

 

SORU: HACDA KADINLARLA İLGİLİ BAZI ÖZEL DURUMLAR NELERDİR

CEVAP: Hac ve umrenin yerine getirilişi açısından kadınlarla erkekler arasında bir fark yoktur. Ancak, kadınlar için erkeklerde olduğu gibi özel bir ihram kıyafeti söz konusu değildir. Elbise, baş örtüsü, çorap, ayakkabı gibi her zaman giydikleri kıyafetlerini giyerler. Yalnızca yüzlerini örtmezler.

Bir de erkeklerin yaptığı gibi telbiye, tekbir, tehlil, salavat okurken ve dua ederken seslerini yükseltmezler. Tavafta hızlı ve çalımlı yürüyerek "Remel", Sa’yda da yeşil direkler arasında koşar adımlarla yürüyerek "Hervele" yapmazlar.

İzdiham olan yerlerde mümkün olduğu kadar erkeklerin arasına girmemeye özen gösterirler. Özellikle namaz kılarken, erkek safları arasında kalmayıp kadınlara ait yerlerde namaz kılarlar.

Adetliyken ihrama giren veya ihrama girdikten sonra adet görmeye başlayan kadınlar, tavafın dışında haccın bütün menasikini yerine getirebilirler. Harem-i Şerif’e giremezler.

Adetliyken ihrama giren ve ihrama girdikten sonra adetleri bitmeden Arafat’a çıkmak durumunda kalan hanımlar daha baştan ihrama girerken İfrad haccına niyet etmelidirler.

SORU: Bedene neye denir?

CEVAP:Hac esnasında ihram yasaklarına uymamak, vaciplerden birini terk etmek, ya da ertelemek veya Harem Bölgesinde yapılmaması gereken bazı fiilleri yapmak gibi kusur ve eksiklikler, bir takım cezaları gerektirir. Ceza olarakdeve veya sığır kesilmesine bedene denir.

                                                 

 SORU: Dem neye denir*

CEVAP: Ceza olarak koyun veya keçi  kesilmesi ne dem denir.

SORU: Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat Vakfesi yapmadan cinsel ilişkide bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu duruma düşen kimse nasıl hareket eder?

CEVAP: Hac için ihrama girdikten sonra henüz Arafat Vakfesi yapmadan cinsel ilişkide bulunmak haccın bozulmasına yol açar. Bu duruma düşen kimsenin, bozulan bu haccını yarım bırakmayıp tamamlaması, bunun yerine, gelecek yıllarda bu haccını kaza etmesi ve işlediği bu fiilden dolayı da bir koyun veya keçi (dem) kurban etmesi gerekir.

SORU: Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kimsenin durumu ne olur?

CEVAP: Umre için ihrama girdikten sonra, umre tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan kimsenin de aynı şekilde umresi bozulmuş olur. Bu kimsenin, bozulan bu umreyi bırakmayıp tamamlaması, daha sonra bunu kaza etmesi ve işlediği suçtan dolayı da yine bir koyun veya keçi (dem) kesmesi gerekir.

SORU: Arafat Vakfesinden sonra, fakat henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan (ilk tehallülden) önce cinsel ilişkide bulunan kimsenin, durumu nasıl olur?

CEVAP: Arafat Vakfesinden sonra, fakat henüz tıraş olup ihramdan çıkmadan (ilk tehallülden) önce cinsel ilişkide bulunan kimsenin, ceza olarak bir deve ya da sığır (bedene) kesmesi gerekir.

SORU: Koyun veya Keçi (dem) Kesmeyi Gerektiren Kusurlar nelerdir?

CEVAP: İhramlı iken Arafat Vakfesinden sonra tıraş olup henüz Ziyaret Tavafını yapmadan cinsel ilişkide bulunan, eşini şehvetle öpmek, okşamak gibi cinsel ilişkiye yol açan davranışlarda bulunan; saçın veya sakalın dörtte birini ya da başka bir uzvun tamamını tıraş eden; bir defada, aynı anda ve aynı yerde bütün tırnakları veya bir elin ya da bir ayağın tırnaklarının tamamını kesen; elbise olarak dikilmiş giysileri on iki saat boyunca veya daha fazla giyen; başı ve yüzü örten; ayakkabı giyen; bir defada, aynı anda ve aynı yerde en az bir uzvun tamamına koku, yağ, jöle ve biryantin süren; kına yakan; saç ve sakal boyayan kimsenin ceza olarak bir koyun ya da bir keçi (dem) kesmesi gerekir.

SORU: Fıtır Sadakası Kadar Sadaka Vermeyi Gerektiren Kusurlar nelerdir?

CEVAP: İhramlı bir kimsenin 12 saatten daha az bir süre herhangi bir giysi ve ayakkabı giymesi, başı örtmesi; saç ve sakalın dörtte birinden az kısmını tıraş etmesi; bir elin veya bir ayağın tırnaklarının bir kısmını ya da ayrı ayrı yer ve zamanlarda tamamını kesmesi; ihramlı ya da ihramsız birini tıraş etmesi... ceza olarak fıtır sadakası kadar sadaka vermeyi gerektirir.

İhramdan çıkma aşamasına gelmiş olan ihramlıların başkalarını tıraş etmelerinden dolayı herhangi bir şey gerekmez.

                                                      

SORU:  Bedel Ödemeyi Gerektiren Kusurlar nelerdir?

CEVAP: İhramlı iken, karada yaşayan av hayvanlarını avlayan, yaralayan; onların tüylerini koparan, yumurtalarını kıran; avlayanlara yardımcı olan kimse ceza olarak bedel öder. Bedel, av hayvanının kıymeti takdir edilerek tesbit edilir.

SORU: Sebebiyle İhram Yasaklarına Uymamak neyi gerektirir?

CEVAP: Hastalık, kaza geçirme ve benzeri elde olmayan sebeplerle ihram yasaklarına uyamayan kimse, ceza ödeme konusunda muhayyerdir. Bu durumda olan kişi:

a) İstediği yer ve zamanda peş peşe veya aralıklı olarak üç gün oruç tutar.

b) Veya altı yoksula fıtır sadakası miktarı sadaka verir.

c) Yahut Harem Bölgesinde istediği zaman bir koyun ya da keçi (dem) keser.

SORU: Deve veya Sığır (Bedene) Kesmeyi Gerektiren Eksiklikler nelerdir?

CEVAP: Ziyaret tavafını cünüp olarak yapan kimsenin, ceza olarak bir deve ya da sığır kesmesi gerekir. Cünüp olarak yapılan tavaf (hangi tavaf olursa olsun) abdestli olarak yeniden yapılırsa ceza düşer. Cünüp olarak yapılan tavafın abdestli olarak yeniden yapılması vaciptir

SORU: Koyun veya Keçi (dem) Kesmeyi Gerektiren Eksiklikler nelerdir?

CEVAP: Mikat sınırını ihramsız geçen; sa’yi terk eden ya da hiçbir mazeret yokken sa’yi yürüyerek yapmayan, Müzdelife vakfesini özürsüz olarak terk eden(37), Şeytan’a hiç taş atmayan veya bir günde atılması gereken taşların yarıdan fazlasını süresi içinde atmayan; farz ve vacip tavaflarda setr-i avrete uymayan; Ziyaret veya Umre tavafının son üç şavtını ya da sadece birini yapmayan; Veda tavafı yapmayan; Ziyaret ve Umre tavafını abdestsiz, Umre, Veda ve Kudüm tavaflarını cünüp halde yapan(38); Arefe günü Arafat’tan güneş batmadan önce ayrılan kimsenin, ceza olarak koyun veya keçi (dem) kesmesi gerekir.

SORU: Fıtır Sadakası Kadar Sadaka Vermeyi Gerektiren Eksiklikler nelerdir?

CEVAP: Kudüm veya Veda tavafının abdestsiz halde yapılması; Veda tavafı ile Sa’yin son üç şavtının yapılmaması ya da eksik yapılması ve bu şavtların mazeret yokken yürüyerek yapılmaması; şeytan taşlamada, bir günde atılması gereken taşların yarıdan çoğu atıldıktan sonra geriye kalanların atılmaması, ya da eksik atılması(39); gibi eksikliklerden dolayı fıtır sadakası miktarı sadaka vermek gerekir.

SORU: HAREM BÖLGESİ YASAKLARINA UYMAMAKLA İLGİLİ KUSURLAR VE CEZALAR NELERDİR?

CEVAP:  Harem Bölgesinin avının avlanması, kendiliğinden biten her türlü ağaç, bitki ve otların kesilmesi ya da koparılması, ihramlı olsun veya olmasın herkese haramdır. Bu sebeple Harem Bölgesinin ağaç ve bitkilerini kesip koparan kimsenin, bunların bedelini takdir ederek fakirlere vermesi gerekir.Söz konusu cezalardan, kurbanların mutlaka Harem Bölgesinde kesilmesi gerekir. Etleri ise Harem Bölgesi fakirlerine verilebileceği gibi, Harem Bölgesi dışındaki fakirlere de gönderilebilir. , bedelini ödeme ve oruç cezalarının ödenmesi için belli bir yer yoktur. İstenilen her yerde bunlar ödenebilir.

 

 


ismail KILIÇBAY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
CEVAP YAZABİLMEK İÇİN
ÜYE OLUN

www.turhalmuftulugu.gov.tr
YasirPro.Com Web Yayın Grubu - Yasir Portal v4.0 ßeta
Teşekkürler Yasir Production